0

Die Blinkvos Perd

image

O, ek het ‘n perd, ‘n blink vosperd met ‘n splinternuwe saal; en ek klim op my perd, my blink vosperd, en ek kom om jou te haal.
Want jy’t gesê as ek jou wil hê dan moet ek jou kom haal
op ‘n mooi ryperd, ‘n blink
vosperd, met ‘n splinternuwe saal; op ‘n mooi ryperd, ‘n blink
vosperd, met ‘n splinternuwe saal.
En nou’t ek ‘n nooi, ‘n mooie nooi en een ding is maar klaar:
is die oes eers verby, saal ek op en ry met my blink vosperd na haar om haar te vra om met my te trou, my vosperd blink mos mooi.
Op ‘n flink galop ry ek na haar, sy’s my plaas se nuwe nooi; op ‘n flink galop ry ek na haar, sy’s my plaas se nuwe nooi.
En nou’s ons getroud en het ‘n span van twaalf groot seuns as kroos; en elkeen wil nou ‘n vosperd hê om ‘n nooi’ntjie te gaan troos!
Ag luister tog na goeie raad: as jy ‘n vosperd kry, ry dan liewer rond op jou eie plaasvwaar jy nooi’ntjies kan vermy; ry dan liewer rond op jou eie plaas
waar jy nooi’ntjies kan vermy!

Advertisements
2

Die stem van Suid-Afrika – C.J. Langenhoven

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons éwige gebergtes waar die kranse antwoord gee,
Deur ons vér verlate vlaktes met die kreun van ossewa –
Ruis die stem van ons geliefdes, van ons lank Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe – ons vir jou, Suid-Afrika.
In die merg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf –
Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:
Waar en trou, as Afrikaners – kinders van Suid-Afrika.
In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lengte van ons liefde, in die lanfer van ons rou,
By die klink van huw’liksklokkies, by die kluitklap op die kis –
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep seg ons nooit nee nie, seg ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe – ja ons kom, Suid-Afrika.
Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou –
Dat die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

0

DIE DORINGBOOM (′n Gedig deur Langehoven)

DIE DORINGBOOM.

O doringboom, met jou
goudgeeldrag,
Jy versier die Hoeveld met jou
kleureprag.
Skakerings van groen en donker
boombas,
Met dorings wat effektief by jou
wapenrusting pas.
Uit jou geknakte stam drup helende igom,
Soos die genesing van binne af kom.
Mense wat opstaan in geloof in God,
Se lewe, sal soos geskryf staan, in hul oudag bot.
Geseende land, vrugbare aarde,
Ons het jou lief en besef jou
waarde.
Jou koelte op ′n warm somermiddag,
Skep rus en herwin ons lewenskrag.
Jou wortels veranker ons menswees, vas en seker,
Met dankbaarheid wat vloei uit ons beker.
O doringboom, dankie vir jou
gewillige oor,
Jy is altyd daar om my kwellinge aan te hoor.
Versier ook my lewe met die vrugte van die Gees,
Sodat ek gehoorsaam aan my
Skepper kan wees.

4

Die dapper muis

Ek’s ‘n dapper muis, kyk hoe stap
ek deur die huis,
en daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
Vir niemand is ek bang, daar is
niks wat my kan vang,
nee daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
En sê nou daar’s ‘n kat!
Oe, ‘n kat!
Ja, ‘n kat met ‘n huis wat altyd
hunker na ‘n muis.
Ag nou ja!
Buiten vir ‘n kat, is daar niks
waarvoor ek skrik nie.
Ek’s ‘n dapper muis, kyk hoe stap
ek deur die huis,
en daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
Vir niemand is ek bang, daar is
niks wat my kan vang,
nee daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
En sê nou daar’s ‘n valletjie
Oe, ‘n valletjie!
Ja, ‘n ding wat val met ‘n
gruwelike knal.
Ag nou ja!
Buiten vir ‘n kat en ‘n valletjie,
is daar niks waarvoor ek skrik nie.
Ek’s ‘n dapper muis, kyk hoe stap
ek deur die huis,
en daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
Vir niemand is ek bang, daar is
niks wat my kan vang,
nee daar’s niks waarvoor ek skrik
nie.
En sê nou daar’s ‘n uil.
Oe, ‘n uil!
Ja, ‘n uil van wie muise altyd skuil.
Ag nou ja!
Buiten vir ‘n kat en ‘n valletjie en
‘n uil,
is daar niks waarvoor ek skrik nie.
En wat van ‘n lawaai, soos ‘n haan
wat kraai,
en ‘n gebreek en ‘n gekraak en
iets wat tjiep-tjiep maak.
En ‘n geklingel en ‘n getingel en ‘n gekletter en ‘n geknetter,
en ‘n boems en ‘n kardoems.
Waar’s jy?
O – buiten vir ‘n kat met ‘n gryns
wat altyd hunker na ‘n muis
en ‘n ding wat val met ‘n gruwelike knal en ‘n uil in die nag wat vir muise sit en wag
en ‘n huis met ‘n lawaai soos ‘n
haan wat kraai.
‘n Gebreek, ‘n gekraak, iets wat
tjiep-tjiep maak.
‘n Getjingel, ‘n getingel, ‘n
gekletter, ‘n geknetter
en ‘n boem en ‘n kardoems
Oe-eee!
Is daar niks waarvoor ek skrik nie.